اخبار همایش

دبیرخانه همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» آگهی کوتاه تبلیغات تلویزیونی همایش به زبان فارسی را منتشر کرد.
1400/09/16
 مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران استان مازندران با همکاری مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، همایش ملی «سیره شناسی علامه مصباح یزدی (ره) در مطالعات اسلامی» را برگزار می‌کند.  
1400/09/09
مهلت ارسال چکیده مقاله به دبیرخانه همایش تا 30 آذرماه 1400 تعیین‌شده و برای ارسال مقاله تا 29 اسفندماه 1400 فرصت باقی است.
1400/09/01
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، همایش ملی «علامه مصباح یزدی (ره)؛ فیلسوف علوم اجتماعی اسلامی» را برگزار می‌کند.  
1400/08/30
بیست و سومین جلسه کمیته علمی همایش بین المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» برگزار شد.  
1400/08/25
دانشگاه آزاد اسلامی استان قم با همکاری دبیرخانه همایش، همایشی در بررسی اندیشه اجتماعی علامه مصباح یزدی (ره) برگزار می‌کند.
1400/08/23
به مناسبت روز جهانی فلسفه، پیش همایش با عنوان « العلامة المصباح فیلسوف الهویة» در لبنان توسط مؤسسه «المعارف الحکمیة» با حضور محققانی از ایران برگزار می‌گردد.
1400/08/23

صفحه‌ها