آرشیو

"تحلیل لایه ای مبانی معرفتی" به مثابه الگوی نظری و روشی جریان شناسی نهادهای اجتماعی

گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) چهل و پنجمین کرسی مقدماتی همایش را برگزار می‌کند مطالعه بیشتر...

نقش لذت طلبی فطری در کمال انسان از دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی (ره) با استناد به آیات قرآن

چهل و چهارمین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» برگزار شد.   مطالعه بیشتر...

فلسفه حق در اندیشه علامه مصباح یزدی (ره)

چهل و سومین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» برگزار شد.   مطالعه بیشتر...

جایگاه عرفان با توجه به واقعیت‌های اجتماعی از منظر علامه مصباح یزدی (ره)

چهل و دومین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» برگزار شد.   مطالعه بیشتر...

نظام مدیریت اسلامی از منظر حضرت علامه مصباح یزدی (ره)

رویداد علمی: چهل و یکمین کرسی مقدماتی همایش (+دریافت چکیده) مطالعه بیشتر...

اولین شماره خبرنامه فارسی همایش منتشر شد

دبیرخانه همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» اولین شماره خبرنامه همایش (مهرماه 1401) را به زبان فارسی منتشر کرد.   مطالعه بیشتر...

فلسفه حق در اندیشه علامه مصباح یزدی (ره)

چهل و سومین کرسی مقدماتی همایش برگزار می‌شود مطالعه بیشتر...

نقش اختیار در اسلامی سازی علوم انسانی از نگاه علامه مصباح یزدی (ره)

رویداد علمی: چهلمین کرسی مقدماتی همایش (+دریافت چکیده) مطالعه بیشتر...

مسئله هست و باید از دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

رویداد علمی: سی و نهمین کرسی مقدماتی همایش (+دریافت چکیده) مطالعه بیشتر...

نقد نگاه هستی شناختی علم مدرن از منظر علامه مصباح یزدی (ره)

رویداد علمی: سی و هفتمین کرسی مقدماتی همایش (+دریافت چکیده)   مطالعه بیشتر...

اعتبار علوم انسانی قرآن بنیان از دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی (ره)

رویدادعلمی: سی و پنجمین کرسی مقدماتی همایش (+ دریافت چکیده)   مطالعه بیشتر...

جایگاه مردم در سیاست‌گذاری عمومی با تأکید بر مبانی استاد مصباح یزدی (ره)

رویداد علمی: سی و چهارمین کرسی مقدماتی همایش (+ دریافت چکیده)   مطالعه بیشتر...

اصل اولویت در تربیت اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی (ره)

رویداد علمی: سی و سومین کرسی مقدماتی همایش (+ دریافت چکیده)   مطالعه بیشتر...

اصل اولویت در تربیت اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی (ره)

رویداد علمی: سی و سومین کرسی مقدماتی همایش (+ دریافت چکیده)   مطالعه بیشتر...

معنای زندگی از دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

رویداد علمی: سی و دومین کرسی مقدماتی همایش (+ دریافت چکیده)   مطالعه بیشتر...

تأثیر دین بر فرآیند تولید علوم انسانی از دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

رویداد علمی: سی و یکمین کرسی مقدماتی همایش (+دریافت چکیده)   مطالعه بیشتر...

مصاحبه اختصاصی با دبیر اجرایی همایش، حجت‌الاسلام دکتر محمدعلی محیطی اردکان

دبیر محترم اجرایی همایش در مصاحیه اختصاصی با سایت همایش به تشریح ساختار طراحی شده و فعالیت­های صورت گرفته و برنامه ­های پیش­روی همایش پرداخت.   مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها

خبرها و رویدادهای علمی

"تحلیل لایه ای مبانی معرفتی" به مثابه الگوی نظری و روشی جریان شناسی نهادهای اجتماعی

گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) چهل و پنجمین کرسی مقدماتی همایش را برگزار می‌کند

نقش لذت طلبی فطری در کمال انسان از دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی (ره) با استناد به آیات قرآن

چهل و چهارمین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» برگزار شد.  

فلسفه حق در اندیشه علامه مصباح یزدی (ره)

چهل و سومین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» برگزار شد.  

جایگاه عرفان با توجه به واقعیت‌های اجتماعی از منظر علامه مصباح یزدی (ره)

چهل و دومین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» برگزار شد.  

نظام مدیریت اسلامی از منظر حضرت علامه مصباح یزدی (ره)

رویداد علمی: چهل و یکمین کرسی مقدماتی همایش (+دریافت چکیده)

اولین شماره خبرنامه فارسی همایش منتشر شد

دبیرخانه همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» اولین شماره خبرنامه همایش (مهرماه 1401) را به زبان فارسی منتشر کرد.  

فلسفه حق در اندیشه علامه مصباح یزدی (ره)

چهل و سومین کرسی مقدماتی همایش برگزار می‌شود