آرشیو

معنای زندگی از دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

سی و دومین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.   مطالعه بیشتر...

نشست علمی در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع): «الدعاء فی فکر العلامة الشیخ مصباح الیزدی (ره)»

دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) در راستای همکاری با دبیرخانه همایش نشستی به زبان عربی با موضوع «الدعاء فی فکر العلامة الشیخ مصباح الیزدی (ره)» برگزار می‌کند. مطالعه بیشتر...

معنای زندگی از دیدگاه علامه مصباح یزدی

سی و دومین کرسی مقدماتی همایش برگزار می‌شود مطالعه بیشتر...

سی و یکمین کرسی مقدماتی همایش در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) برگزار شد

در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) با همکاری دبیرخانه همایش این کرسی علمی-ترویجی به زبان عربی با موضوع «أثر الدین علی عملیة إنتاج العلوم إلانسانیة» برگزار شد. مطالعه بیشتر...

حق کرامت انسان با تأکید بر دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

بازنشر رویداد علمی: یازدهمین کرسی مقدماتی همایش   مطالعه بیشتر...

جامعة آل البیت العالمیة: مسابقه کتاب‌خوانی عمومی امروز برگزار می‌شود

جامعة آل البیت العالمیة در راستای همکاری با دبیرخانه همایش با محوریت شرح دعایی از امام سجاد (ع) از علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره) امروز مسابقه کتاب‌خوانی عمومی را برگزار می‌کند.   مطالعه بیشتر...
جلسه کمیته رسانه همایش

برگزاری دومین جلسه کمیته رسانه همایش

دومین جلسه کمیته رسانه همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد. مطالعه بیشتر...

مبانی فلسفی نظام قضایی از منظر آیت الله مصباح یزدی (ره)

بازنشر رویداد علمی: دهمین کرسی مقدماتی همایش مطالعه بیشتر...

مدیران صالح در نظام اداری از منظر علامه مصباح یزدی (ره)

بازنشر رویداد علمی: نهمین کرسی مقدماتی همایش   مطالعه بیشتر...
گزارش تصویری

برگزاری جلسه جمعی از مسئولان اجرایی همایش با مسئولان صداوسیمای استان قم

جلسه جمعی از مسئولان اجرایی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» با مدیرکل صداوسیمای استان قم برگزار شد.   مطالعه بیشتر...

برگزاری اولین جلسه کمیته رسانه همایش

اولین جلسه کمیته رسانه همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد.   مطالعه بیشتر...
گزارش تصویری نمایشگاه مجموعه آثار علامه مصباح یزدی ره به زبان‌های فارسی و عربی در دانشگاه بین المللی آل البیت «ع» قم

گزارش تصویری نمایشگاه مجموعه آثار علامه مصباح یزدی ره به زبان‌های فارسی و عربی در دانشگاه بین المللی آل البیت «ع» قم

 نمایشگاه مجموعه آثار علامه مصباح یزدی ره به زبان‌های فارسی و عربی در دانشگاه بین المللی آل البیت «ع» قم  برگزار شد  مطالعه بیشتر...

جامعة آل البیت العالمیة: مسابقه کتاب‌خوانی «وداع الربیع» از علامه مصباح یزدی (ره)

جامعة آل البیت العالمیة در راستای همکاری با دبیرخانه همایش با محوریت شرح دعایی از امام سجاد (ع) تألیف شده از علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره) مسابقه کتاب‌خوانی برگزار می‌کند.   مطالعه بیشتر...

جامعة آل البیت العالمیة: مسابقه علمی پژوهش محور

در جامعة آل البیت العالمیة و در راستای همکاری با دبیرخانه همایش با محوریت اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره) مسابقه علمی پژوهشی برای دانشجویان کارشناسی ارشد برگزار گردید و در مقطع دکتری در حال برگزاری است. مطالعه بیشتر...
آخرین مهلت ارسال مقالات

آخرین مهلت ارسال مقاله و چکیده آن تا پایان فروردین 1401

برای ارسال چکیده و اصل مقاله به دبیرخانه همایش فقط تا پایان فروردین‌ماه 1401 فرصت باقی است.   مطالعه بیشتر...

نقش سنت در اسلامی سازی علوم انسانی با تأکید بر اندیشه‌های علامه مصباح یزدی (ره)

سی‌امین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» با موضوع «نقش سنت در اسلامی سازی علوم انسانی با تأکید بر اندیشه‌های علامه مصباح یزدی (ره)» برگزار شد. مطالعه بیشتر...

نقش روش تغییر موقعیت در تربیت اخلاقی از منظر علامه مصباح یزدی (ره)

بیست و نهمین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» با موضوع «نقش روش تغییر موقعیت در تربیت اخلاقی از منظر علامه مصباح یزدی (ره)» برگزار شد.   مطالعه بیشتر...
تصویر

طرح ابتکاری علامه مصباح (ره) در هرم سه بعدی نفس و نقش آن در طبقه بندی امور سرشتی

بیست و هشتمین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» با موضوع «طرح ابتکاری علامه مصباح (ره) در هرم سه بعدی نفس و نقش آن در طبقه بندی امور سرشتی» برگزار شد.   مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها

خبرها و رویدادهای علمی

معنای زندگی از دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

سی و دومین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.  

نشست علمی در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع): «الدعاء فی فکر العلامة الشیخ مصباح الیزدی (ره)»

دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) در راستای همکاری با دبیرخانه همایش نشستی به زبان عربی با موضوع «الدعاء فی فکر العلامة الشیخ مصباح الیزدی (ره)» برگزار می‌کند.

معنای زندگی از دیدگاه علامه مصباح یزدی

سی و دومین کرسی مقدماتی همایش برگزار می‌شود

سی و یکمین کرسی مقدماتی همایش در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) برگزار شد

در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) با همکاری دبیرخانه همایش این کرسی علمی-ترویجی به زبان عربی با موضوع «أثر الدین علی عملیة إنتاج العلوم إلانسانیة» برگزار شد.

تبیین جامعه‌شناختی امربه‌معروف و نهی از منکر از منظر علامه مصباح یزدی(ره)

بازنشر رویداد علمی: دوازدهمین کرسی مقدماتی همایش  

حق کرامت انسان با تأکید بر دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

بازنشر رویداد علمی: یازدهمین کرسی مقدماتی همایش