راهنمای نويسندگان (شرایط و شیوه‌نامۀ نگارش مقالات)

الف)  فرآیند پذیرش و ارزیابی مقاله

 1. چکیده مقاله از طریق سایت همایش دریافت می‌شود.

 2. چکیده توسط دبیر علمی ارزیابی می‌شود.

 3. در صورت تأیید چکیده، از طریق «سامانه ارسال و پیگیری مقالات» در سایت همایش به نویسنده اعلام می‌شود.

 4. اصل مقاله نیز از همین طریق دریافت می‌شود.

 5. پس از بررسی اولیه توسط دبیر اجرایی به منظور احراز رعایت شیوه‌نامۀ نگارش مقالات، جهت ارزیابی اولیۀ علمی به دبیر علمی همایش ارسال می‌شود.

 6. در صورت تأیید، نشریه مرتبط تعیین و جهت ارزیابی و داوری به آن نشریه ارسال می‌شود.

 7. پس از طی مراحل ارزیابی و اصلاح، مقاله با تأیید سردبیر نشریه، در نوبت چاپ در ویژه‌نامه نشریه برای همایش قرار می‌گیرد.

 

ب) راهنمای نویسندگان (شرایط و شیوه‌نامۀ نگارش مقالات)

 1. مقالات با موضوع و محورهای همایش تناسب داشته باشد.

 2. مقالات به یکی از زبان‌های فارسی، عربی یا انگلیسی باشد.

تبصره: یک مقاله اگر به زبانهای مختلف ترجمه شده باشد، همۀ آنها قابل پذیرش است.

 1. مقالات ارسالی قبلاً در نشریات داخل یا خارج از کشور ایران و یا به عنوان بخشی از یک کتاب چاپ نشده و نیز هم‌زمان برای سایر همایش‌ها و یا مجلات ارسال نشده باشد.

 2. مقالات دارای صبغه تحقیقی ـ تحلیلی، ساختار منطقی، انسجام محتوایی، و مستند و مستدل بوده و با قلمی روان و رسا نگارش یافته باشند.

 3. مقالات دنباله‌دار نـباشند و حجم آنها (حداقل 4000 و حداكثر 8000 كلمه) تنظیم گردد.

 4. مقالات ترجمه‌ای تنها در صورت داشتن نقد مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

تبصره: ترجمه مقاله خود نویسنده یا متفکران اصیل اسلامی مستثنی است.

 1. مقالات فارسی با قلم B Lotus فونت 14، مقالات عربی با قلم B Badr فونت 14، و مقالات انگلیسی با قلم Times New Roman با فونت 12 در محیط Word تایپ شود.

 2. شیوه‌نامه نگارش مقالات مطابق با شیوه‌نامه مجله مربوط رعایت شود.

 3. مشخصات کامل نویسنده، شامل: نام و نام‌خانوادگی، تحصیلات، رتبه علمی، رشته و گروه علمی، دانشگاه یا مركز علمی وابسته، كد ملی، آدرس و كد پستی، نشانی الکترونیکی و شماره تلفن (و دورنگار)، همراه مقاله ارسال شود.

 

ج) چند نکته

 1. آثار  پذیرفته‌شده، پس از ویرایش، به تناسب درجه‌بندی ارزیابان و تصمیم کمیته علمی، در مجلات پژوهشی یا ترویجی منتخب و یا به صورت کتاب منتشر خواهد شد.

 2. آثار برگزیدۀ همایش با تصویب کمیتۀ علمی، به زبان‌های انگلیسی، عربی، اردو، ترکی و آلمانی ترجمه می‌شود.

 3. مقالات برتر در همایش ارائه خواهد شد.

 4. مقالات دریافتی و فایل‌های نرم‌افزاری بازگردانده نمی‌شود.

 

نحوۀ ارسال مقالات

- مقالات تنها از طریق «سامانه ارسال و پیگیری مقالات» در پایگاه اطلاع‌رسانی همایش به آدرس: www.ihsam.iki.ac.ir ارسال شود.


خبرها و رویدادهای علمی

معنای زندگی از دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

سی و دومین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.  

نشست علمی در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع): «الدعاء فی فکر العلامة الشیخ مصباح الیزدی (ره)»

دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) در راستای همکاری با دبیرخانه همایش نشستی به زبان عربی با موضوع «الدعاء فی فکر العلامة الشیخ مصباح الیزدی (ره)» برگزار می‌کند.

معنای زندگی از دیدگاه علامه مصباح یزدی

سی و دومین کرسی مقدماتی همایش برگزار می‌شود

سی و یکمین کرسی مقدماتی همایش در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) برگزار شد

در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) با همکاری دبیرخانه همایش این کرسی علمی-ترویجی به زبان عربی با موضوع «أثر الدین علی عملیة إنتاج العلوم إلانسانیة» برگزار شد.

تبیین جامعه‌شناختی امربه‌معروف و نهی از منکر از منظر علامه مصباح یزدی(ره)

بازنشر رویداد علمی: دوازدهمین کرسی مقدماتی همایش  

حق کرامت انسان با تأکید بر دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

بازنشر رویداد علمی: یازدهمین کرسی مقدماتی همایش