مقایسه دیدگاه‌های علامه مصباح یزدی (ره) و محمد نقیب العطاس در زمینه علوم انسانی اسلامی

کرسی علمی-ترویجی 152

پانزدهمین پیش‌نشست همایش

موضوع رویداد: اسلامی سازی علوم انسانی

فایل صوتی: دریافت فایل صوتی ارائه دکتر نادری ، فایل صوتی نقد دکتر مصباح

فایل پیوست: دریافت چکیده ارائه‌کننده

مکان: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، سالن اندیشه

تاریخ برگزاری: 19 مهر 1400

ارائه‌کننده

حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر محمدمهدی نادری قمی ، دکترای سیاست‌گذاری عمومی، استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

ناقدان

حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر علی مصباح، دکترای فلسفه دین، دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر صفدر الهی راد، دکترای کلام، استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

مدیر کرسی: 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر محمدحسین شیخی، دکترای سیاست‌گذاری عمومی

مراکز همکار:
کلیدواژه‌ها: علم دینی، علوم انسانی اسلامی، علامه مصباح، نقیب العطاس، اسلامی سازی، مبانی علوم انسانی، دانشگاه اسلامی، زبان اسلامی

 

موضوع: