برگزاری بیست و سومین جلسه کمیته علمی همایش

بیست و سومین جلسه کمیته علمی همایش بین المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» برگزار شد.

به گزارش دبیرخانه همایش جلسه کمیته علمی به صورت حضوری و مجازی در تاریخ 20 آبان ماه 1400 در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با حضور اعضای محترم این جلسه برگزار گردید.

کلیدواژه‌ها: کمیته علمی همایش

 

موضوع: 
دسته بندی: