برگزاری اولین جلسه کمیته رسانه همایش

اولین جلسه کمیته رسانه همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد.

به گزارش دبیرخانه همایش جلسه کمیته رسانه همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» به‌صورت حضوری در تاریخ 16 فروردین‌ماه 1401 در سالن تشریفات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با حضور اعضای محترم این جلسه برگزار شد. اعضای جلسه عبارت‌اند از: حجج‌اسلام آقایان دکتر محمدعلی محیطی (دبیر اجرایی همایش)، اسماعیل نجاتی (مسئول تهیه و تولید محتوای سایت همایش)، محمدحسین رجبی (سرپرست تولیدات رسانه‌ای) و آقایان فردین جهان‌بین (مسئول واحد تولیدات چندرسانه‌ای پژوهش)، حامد خوش‌گفتار لامع (سرپرست مدیریت امور پژوهشی)، هادی عرب (نماینده روابط عمومی در همایش)، محمد عمویی (مسئول بارگذاری محتوای سایت همایش)، محمدابراهیم یزدانی (کارشناس وظیفه از واحد روابط عمومی).

 

بازنشر: 

خبرها و رویدادهای علمی

معنای زندگی از دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

سی و دومین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.  

نشست علمی در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع): «الدعاء فی فکر العلامة الشیخ مصباح الیزدی (ره)»

دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) در راستای همکاری با دبیرخانه همایش نشستی به زبان عربی با موضوع «الدعاء فی فکر العلامة الشیخ مصباح الیزدی (ره)» برگزار می‌کند.

معنای زندگی از دیدگاه علامه مصباح یزدی

سی و دومین کرسی مقدماتی همایش برگزار می‌شود

سی و یکمین کرسی مقدماتی همایش در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) برگزار شد

در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) با همکاری دبیرخانه همایش این کرسی علمی-ترویجی به زبان عربی با موضوع «أثر الدین علی عملیة إنتاج العلوم إلانسانیة» برگزار شد.

تبیین جامعه‌شناختی امربه‌معروف و نهی از منکر از منظر علامه مصباح یزدی(ره)

بازنشر رویداد علمی: دوازدهمین کرسی مقدماتی همایش  

حق کرامت انسان با تأکید بر دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

بازنشر رویداد علمی: یازدهمین کرسی مقدماتی همایش