علامه مصباح یزدی

سی و دومین کرسی مقدماتی همایش برگزار می‌شود
1401/02/25
در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) با همکاری دبیرخانه همایش این کرسی علمی-ترویجی به زبان عربی با موضوع «أثر الدین علی عملیة إنتاج العلوم إلانسانیة» برگزار شد.
1401/02/20
بازنشر رویداد علمی: یازدهمین کرسی مقدماتی همایش  
1401/02/11
جامعة آل البیت العالمیة در راستای همکاری با دبیرخانه همایش با محوریت شرح دعایی از امام سجاد (ع) از علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره) امروز مسابقه کتاب‌خوانی عمومی را برگزار می‌کند.  
1401/02/08
بازنشر رویداد علمی: دهمین کرسی مقدماتی همایش
1401/02/07
بازنشر رویداد علمی: نهمین کرسی مقدماتی همایش  
1401/02/07
جامعة آل البیت العالمیة در راستای همکاری با دبیرخانه همایش با محوریت شرح دعایی از امام سجاد (ع) تألیف شده از علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره) مسابقه کتاب‌خوانی برگزار می‌کند.  
1401/01/27

صفحه‌ها

خبرها و رویدادهای علمی

معنای زندگی از دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

سی و دومین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.  

نشست علمی در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع): «الدعاء فی فکر العلامة الشیخ مصباح الیزدی (ره)»

دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) در راستای همکاری با دبیرخانه همایش نشستی به زبان عربی با موضوع «الدعاء فی فکر العلامة الشیخ مصباح الیزدی (ره)» برگزار می‌کند.

معنای زندگی از دیدگاه علامه مصباح یزدی

سی و دومین کرسی مقدماتی همایش برگزار می‌شود

سی و یکمین کرسی مقدماتی همایش در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) برگزار شد

در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) با همکاری دبیرخانه همایش این کرسی علمی-ترویجی به زبان عربی با موضوع «أثر الدین علی عملیة إنتاج العلوم إلانسانیة» برگزار شد.

تبیین جامعه‌شناختی امربه‌معروف و نهی از منکر از منظر علامه مصباح یزدی(ره)

بازنشر رویداد علمی: دوازدهمین کرسی مقدماتی همایش  

حق کرامت انسان با تأکید بر دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

بازنشر رویداد علمی: یازدهمین کرسی مقدماتی همایش