بررسی و تحلیل دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره) درباره اراده و مقایسه آن با دیدگاه صدرالمتألهین

بیست و یکمین کرسی از سلسله کرسی‌های مقدماتی همایش

کرسی علمی-ترویجی ۱۶۴

 

موضوع رویداد: انسان‌شناسی فلسفی

فایل پیوست: دریافت چکیده ارائه‌کننده

مکان: قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، سالن اندیشه

تاریخ برگزاری: ۲۵ دی ۱۴۰۰

ارائه‌کننده

 حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر احمد سعیدی، دکترای حکمت متعالیه، دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

ناقد:

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر علیرضا کرمانی، دکترای فلسفه دین، دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

مدیر کرسی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر داود حسن زاده کریم آباد، دکترای مبانی نظری اسلام، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 

خبرها و رویدادهای علمی

معنای زندگی از دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

سی و دومین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.  

نشست علمی در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع): «الدعاء فی فکر العلامة الشیخ مصباح الیزدی (ره)»

دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) در راستای همکاری با دبیرخانه همایش نشستی به زبان عربی با موضوع «الدعاء فی فکر العلامة الشیخ مصباح الیزدی (ره)» برگزار می‌کند.

معنای زندگی از دیدگاه علامه مصباح یزدی

سی و دومین کرسی مقدماتی همایش برگزار می‌شود

سی و یکمین کرسی مقدماتی همایش در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) برگزار شد

در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) با همکاری دبیرخانه همایش این کرسی علمی-ترویجی به زبان عربی با موضوع «أثر الدین علی عملیة إنتاج العلوم إلانسانیة» برگزار شد.

تبیین جامعه‌شناختی امربه‌معروف و نهی از منکر از منظر علامه مصباح یزدی(ره)

بازنشر رویداد علمی: دوازدهمین کرسی مقدماتی همایش  

حق کرامت انسان با تأکید بر دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

بازنشر رویداد علمی: یازدهمین کرسی مقدماتی همایش