مجموعه نشست‌های علمی سوریه درباره‌ی علامه مصباح؛ بهمن 1400

سلسله نشست‌های علمی در سوریه توسط دفتر مقام معظم رهبری (دام‌ظله العالی) با همکاری مراکز دیگر سوریه و با حضور محققانی از ایران در حال برگزاری است.

به گزارش دبیرخانه همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)»، دفتر مقام معظم رهبری (دام‌ظله العالی) در سوریه به‌منظور بزرگداشت شخصیت و اندیشه حضرت علامه مصباح یزدی (ره) در نخستین سالگرد ارتحال ایشان با همکاری و مشارکت نمایندگی جامعه المصطفی (ص) العالمیة، مُجمّع السیدة رقیة (ع) و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اقدام به برگزاری سلسله نشست‌های منطقه‌ای در شهر دمشق کرده‌اند. این نشست‌ها که همسو با محورهای همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» است از چهارم تا ششم بهمن ماه 1400 ادامه خواهد داشت. حجج اسلام والمسلمین دکتر احمد حسین شریفی، مجتبی مصباح، حسین مظفری و محمد علی محیطی اردکان از اعضای هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره قم در این نشست‌ها مشارکت دارند.

 

خبرها و رویدادهای علمی

معنای زندگی از دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

سی و دومین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.  

نشست علمی در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع): «الدعاء فی فکر العلامة الشیخ مصباح الیزدی (ره)»

دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) در راستای همکاری با دبیرخانه همایش نشستی به زبان عربی با موضوع «الدعاء فی فکر العلامة الشیخ مصباح الیزدی (ره)» برگزار می‌کند.

معنای زندگی از دیدگاه علامه مصباح یزدی

سی و دومین کرسی مقدماتی همایش برگزار می‌شود

سی و یکمین کرسی مقدماتی همایش در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) برگزار شد

در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) با همکاری دبیرخانه همایش این کرسی علمی-ترویجی به زبان عربی با موضوع «أثر الدین علی عملیة إنتاج العلوم إلانسانیة» برگزار شد.

تبیین جامعه‌شناختی امربه‌معروف و نهی از منکر از منظر علامه مصباح یزدی(ره)

بازنشر رویداد علمی: دوازدهمین کرسی مقدماتی همایش  

حق کرامت انسان با تأکید بر دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

بازنشر رویداد علمی: یازدهمین کرسی مقدماتی همایش