مدیران صالح در نظام اداری از منظر علامه مصباح یزدی (ره)

بازنشر رویداد علمی: نهمین کرسی مقدماتی همایش

موضوع رویداد: مدیریت سازمانی

فایل پیوست:

مکان: قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، سالن اندیشه

تاریخ برگزاری: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

ارائه‌کننده کرسی: 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر محسن منطقی، دکترای رفتار سازمانی، دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

ناقدان کرسی:

 حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر سید ابوالفضل حسنی، دکترای سیاست گذاری عمومی، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر محمد حسن جعفری، دکترای سیاست گذاری عمومی، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

اداره کننده کرسی:

 حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر علی دهقان طرزجانی، دکترای سیاست گذاری عمومی، استادیار دانشگاه معارف اسلامی

 

کلیدواژه:

 

بازنشر: 
بازنشر

خبرها و رویدادهای علمی

معنای زندگی از دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

سی و دومین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.  

نشست علمی در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع): «الدعاء فی فکر العلامة الشیخ مصباح الیزدی (ره)»

دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) در راستای همکاری با دبیرخانه همایش نشستی به زبان عربی با موضوع «الدعاء فی فکر العلامة الشیخ مصباح الیزدی (ره)» برگزار می‌کند.

معنای زندگی از دیدگاه علامه مصباح یزدی

سی و دومین کرسی مقدماتی همایش برگزار می‌شود

سی و یکمین کرسی مقدماتی همایش در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) برگزار شد

در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) با همکاری دبیرخانه همایش این کرسی علمی-ترویجی به زبان عربی با موضوع «أثر الدین علی عملیة إنتاج العلوم إلانسانیة» برگزار شد.

تبیین جامعه‌شناختی امربه‌معروف و نهی از منکر از منظر علامه مصباح یزدی(ره)

بازنشر رویداد علمی: دوازدهمین کرسی مقدماتی همایش  

حق کرامت انسان با تأکید بر دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

بازنشر رویداد علمی: یازدهمین کرسی مقدماتی همایش