مبانی فلسفی نظام قضایی از منظر آیت الله مصباح یزدی (ره)

بازنشر رویداد علمی: دهمین کرسی مقدماتی همایش

موضوع رویداد: مبانی حقوق اسلامی

فایل پیوست: دریافت چکیده ارائه‌کننده

مکان: قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، سالن اندیشه

تاریخ برگزاری: 27 اردیبهشت ۱۴۰۰

ارائه‌کننده کرسی: 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر محمدرضا باقرزاده اول، دکترای مسائل ایران، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

ناقد کرسی:

حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر سید علی میرداماد نجف آبادی، دکترای حقوق عمومی، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

اداره کننده کرسی:

 حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای محسن هنرجو، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 

 

بازنشر: 
بازنشر

خبرها و رویدادهای علمی

معنای زندگی از دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

سی و دومین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.  

نشست علمی در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع): «الدعاء فی فکر العلامة الشیخ مصباح الیزدی (ره)»

دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) در راستای همکاری با دبیرخانه همایش نشستی به زبان عربی با موضوع «الدعاء فی فکر العلامة الشیخ مصباح الیزدی (ره)» برگزار می‌کند.

معنای زندگی از دیدگاه علامه مصباح یزدی

سی و دومین کرسی مقدماتی همایش برگزار می‌شود

سی و یکمین کرسی مقدماتی همایش در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) برگزار شد

در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) با همکاری دبیرخانه همایش این کرسی علمی-ترویجی به زبان عربی با موضوع «أثر الدین علی عملیة إنتاج العلوم إلانسانیة» برگزار شد.

تبیین جامعه‌شناختی امربه‌معروف و نهی از منکر از منظر علامه مصباح یزدی(ره)

بازنشر رویداد علمی: دوازدهمین کرسی مقدماتی همایش  

حق کرامت انسان با تأکید بر دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

بازنشر رویداد علمی: یازدهمین کرسی مقدماتی همایش