أثر الدین علی عملیة إنتاج العلوم إلانسانیة من منظور العلامه مصباح الیزدی (ره)

سی و یکمین کرسی مقدماتی همایش

موضوع کرسی: دین و علوم انسانی

مکان: قم، دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع)

تاریخ برگزاری: سه‌شنبه 20 اردیبهشت 1401 ساعت 11:00

(این کرسی به زبان عربی ارائه می‌گردد)

ارائه‌کننده کرسی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای رضا اسحاقی، کارشناسی ارشد فلسفه، عضو گروه علمی دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع)

ناقدان کرسی

 حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر محمدعلی محیطی اردکان، دکترای حکمت متعالیه، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر هاشم ابوخمسین، عضو گروه علمی دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع)

اداره‌کننده کرسی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر سیدکمال الحسنی، معاون پژوهش دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع)

مراکز همکار:

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

شورای عالی انقلاب فرهنگی (دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره)

کلیدواژه

 

بازنشر: 

خبرها و رویدادهای علمی

معنای زندگی از دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

سی و دومین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.  

نشست علمی در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع): «الدعاء فی فکر العلامة الشیخ مصباح الیزدی (ره)»

دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) در راستای همکاری با دبیرخانه همایش نشستی به زبان عربی با موضوع «الدعاء فی فکر العلامة الشیخ مصباح الیزدی (ره)» برگزار می‌کند.

معنای زندگی از دیدگاه علامه مصباح یزدی

سی و دومین کرسی مقدماتی همایش برگزار می‌شود

سی و یکمین کرسی مقدماتی همایش در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) برگزار شد

در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) با همکاری دبیرخانه همایش این کرسی علمی-ترویجی به زبان عربی با موضوع «أثر الدین علی عملیة إنتاج العلوم إلانسانیة» برگزار شد.

تبیین جامعه‌شناختی امربه‌معروف و نهی از منکر از منظر علامه مصباح یزدی(ره)

بازنشر رویداد علمی: دوازدهمین کرسی مقدماتی همایش  

حق کرامت انسان با تأکید بر دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

بازنشر رویداد علمی: یازدهمین کرسی مقدماتی همایش