مسئله هست و باید از دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

سی و نهمین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» به زبان انگلیسی برگزار شد.

به گزارش دبیرخانه همایش، کرسی مقدماتی سی و نهم همایش بین المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه مصباح یزدی (ره)» با عنوان «مسئله هست و باید از دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)» برگزار شد و  ارائه‌کننده کرسی مقدماتی سی و نهم، جناب آقای عباس عارفی، (کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی)، ناقدان کرسی حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر علی مصباح (دکترای فلسفه دین) و جناب آقای یوسف دانشور نیلو (دکترای فلسفه دین) و اداره کننده کرسی حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر محمود نمازی اصفهانی (دکترای فلسفه دین) بودند. این رویداد علمی چهارمین کرسی مقدماتی این همایش بین المللی است که به زبان انگلیسی ارائه می شود و به‌صورت آنلاین از دو طریق (سایت همایش، سامانه جلسات پرتال جامع مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)) و حضوری در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، سالن اندیشه و با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی (دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره) در تاریخ چهارشنبه 8 تیرماه 1401 ساعت 11:00 برگزار شد.

 

بازنشر: 

خبرها و رویدادهای علمی

مدیران صالح در نظام اداری از منظر علامه مصباح یزدی (ره)

بازنشر رویداد علمی: نهمین کرسی مقدماتی همایش

نظام مدیریت اسلامی از منظر حضرت علامه مصباح یزدی (ره)

چهل و یکمین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» برگزار شد.  

نقش اختیار در اسلامی سازی علوم انسانی از نگاه علامه مصباح یزدی (ره)

چهلمین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» برگزار شد.  

نظام مدیریت اسلامی از منظر حضرت علامه مصباح یزدی (ره)

چهل و یکمین کرسی مقدماتی همایش برگزار می‌شود    

نقش اختیار در اسلامی سازی علوم انسانی از نگاه علامه مصباح یزدی (ره)

چهلمین کرسی مقدماتی همایش برگزار می‌شود  

مسئله هست و باید از دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

سی و نهمین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» به زبان انگلیسی برگزار شد.

مسئله هست و باید از دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

سی و نهمین کرسی مقدماتی همایش (به زبان انگلیسی) برگزار می‌شود  

بررسی مفهوم خودگرایی روان‌شناختی در نگرش علامه مصباح یزدی (ره) و تمایز آن با ادبیات اقتصادی

سی و هشتمین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» برگزار شد.  

نقد نگاه هستی شناختی علم مدرن از منظر علامه مصباح یزدی (ره)

سی و هفتمین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» برگزار شد.

مهلت ارسال مقالات تا پایان مرداد ماه 1401 تمدید شد

آخرین مهلت ارسال مقاله فارسی پایان مردادماه و مقاله عربی و انگلیسی پایان مهرماه 1401 است