نقش اختیار در اسلامی سازی علوم انسانی از نگاه علامه مصباح یزدی (ره)

چهلمین کرسی مقدماتی همایش برگزار می‌شود

موضوع کرسی: انسان‌شناسی و اسلامی سازی علوم انسانی

مکان: قم، بلوار 15 خرداد، نبش خیابان نوبهار، سالن جلسات دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

آدرس مجازی: صفحه اصلی سایت همایش، بخش پخش زنده

تاریخ برگزاری: دوشنبه 13 تیرماه 1401 ساعت 10:00

ارائه‌کننده کرسی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر اسمعیل سلطانی‌بیرامی، دکترای تفسیر و علوم قرآن، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

ناقدان کرسی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای مصطفی کریمی، کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

جناب آقای دکتر هادی نصیری، دکترای علوم قرآن و حدیث، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (دانشکده علوم قرآنی قم)

اداره‌کننده کرسی

جناب آقای دکتر صمد اسمی، دکترای علوم قرآن و حدیث، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه)

مرکز همکار:

شورای عالی انقلاب فرهنگی (دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره)

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

 

بازنشر: 

خبرها و رویدادهای علمی

مدیران صالح در نظام اداری از منظر علامه مصباح یزدی (ره)

بازنشر رویداد علمی: نهمین کرسی مقدماتی همایش

نظام مدیریت اسلامی از منظر حضرت علامه مصباح یزدی (ره)

چهل و یکمین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» برگزار شد.  

نقش اختیار در اسلامی سازی علوم انسانی از نگاه علامه مصباح یزدی (ره)

چهلمین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» برگزار شد.  

نظام مدیریت اسلامی از منظر حضرت علامه مصباح یزدی (ره)

چهل و یکمین کرسی مقدماتی همایش برگزار می‌شود    

نقش اختیار در اسلامی سازی علوم انسانی از نگاه علامه مصباح یزدی (ره)

چهلمین کرسی مقدماتی همایش برگزار می‌شود  

مسئله هست و باید از دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

سی و نهمین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» به زبان انگلیسی برگزار شد.

مسئله هست و باید از دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

سی و نهمین کرسی مقدماتی همایش (به زبان انگلیسی) برگزار می‌شود  

بررسی مفهوم خودگرایی روان‌شناختی در نگرش علامه مصباح یزدی (ره) و تمایز آن با ادبیات اقتصادی

سی و هشتمین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» برگزار شد.  

نقد نگاه هستی شناختی علم مدرن از منظر علامه مصباح یزدی (ره)

سی و هفتمین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» برگزار شد.

مهلت ارسال مقالات تا پایان مرداد ماه 1401 تمدید شد

آخرین مهلت ارسال مقاله فارسی پایان مردادماه و مقاله عربی و انگلیسی پایان مهرماه 1401 است