جایگاه عرفان با توجه به واقعیت‌های اجتماعی از منظر علامه مصباح یزدی (ره)

چهل و دومین کرسی مقدماتی همایش برگزار می‌شود

موضوع کرسی: عرفان اسلامی و اجتماع

مکان: قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ساختمان شماره یک، سالن اندیشه

آدرس مجازی: صفحه اصلی سایت، بخش پخش زنده

تاریخ برگزاری: شنبه 21 آبان 1401 ساعت 13:00

ارائه‌کننده کرسی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر علیرضا کرمانی، دکترای فلسفه، دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) (گروه عرفان)

ناقدان کرسی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر حسین مظفری، دکترای حکمت متعالیه، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) (گروه عرفان)

اداره‌کننده کرسی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر داوود حسن زاده کریم آباد، دکترای مدرسی معارف اسلامی (مبانی نظری اسلام)، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) (گروه عرفان)

مرکز همکار:

شورای عالی انقلاب فرهنگی (دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره)

 

بازنشر: 

خبرها و رویدادهای علمی

"تحلیل لایه ای مبانی معرفتی" به مثابه الگوی نظری و روشی جریان شناسی نهادهای اجتماعی

گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) چهل و پنجمین کرسی مقدماتی همایش را برگزار می‌کند

نقش لذت طلبی فطری در کمال انسان از دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی (ره) با استناد به آیات قرآن

چهل و چهارمین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» برگزار شد.  

فلسفه حق در اندیشه علامه مصباح یزدی (ره)

چهل و سومین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» برگزار شد.  

جایگاه عرفان با توجه به واقعیت‌های اجتماعی از منظر علامه مصباح یزدی (ره)

چهل و دومین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» برگزار شد.  

نظام مدیریت اسلامی از منظر حضرت علامه مصباح یزدی (ره)

رویداد علمی: چهل و یکمین کرسی مقدماتی همایش (+دریافت چکیده)

اولین شماره خبرنامه فارسی همایش منتشر شد

دبیرخانه همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» اولین شماره خبرنامه همایش (مهرماه 1401) را به زبان فارسی منتشر کرد.  

فلسفه حق در اندیشه علامه مصباح یزدی (ره)

چهل و سومین کرسی مقدماتی همایش برگزار می‌شود