جایگاه عرفان با توجه به واقعیت‌های اجتماعی از منظر علامه مصباح یزدی (ره)

چهل و دومین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» برگزار شد.

به گزارش دبیرخانه همایش، ارائه‌کننده کرسی چهل و دوم مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه مصباح یزدی (ره)» حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر علیرضا کرمانی (دکترای فلسفه)، ناقد کرسی حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر حسین مظفری (دکترای فلسفه با گرایش حکمت متعالیه) و اداره‌کننده کرسی حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر داوود حسن زاده کریم آباد (دکترای مدرسی معارف اسلامی با گرایش مبانی نظری اسلام) بودند و به‌صورت آنلاین از سایت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و حضوری در شهر مقدس قم و در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، سالن اندیشه در تاریخ دوشنبه 21 آبان ماه 1401 ساعت 13:00 برگزار شد.

 

 

بازنشر: 

خبرها و رویدادهای علمی

"تحلیل لایه ای مبانی معرفتی" به مثابه الگوی نظری و روشی جریان شناسی نهادهای اجتماعی

گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) چهل و پنجمین کرسی مقدماتی همایش را برگزار می‌کند

نقش لذت طلبی فطری در کمال انسان از دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی (ره) با استناد به آیات قرآن

چهل و چهارمین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» برگزار شد.  

فلسفه حق در اندیشه علامه مصباح یزدی (ره)

چهل و سومین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» برگزار شد.  

جایگاه عرفان با توجه به واقعیت‌های اجتماعی از منظر علامه مصباح یزدی (ره)

چهل و دومین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» برگزار شد.  

نظام مدیریت اسلامی از منظر حضرت علامه مصباح یزدی (ره)

رویداد علمی: چهل و یکمین کرسی مقدماتی همایش (+دریافت چکیده)

اولین شماره خبرنامه فارسی همایش منتشر شد

دبیرخانه همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» اولین شماره خبرنامه همایش (مهرماه 1401) را به زبان فارسی منتشر کرد.  

فلسفه حق در اندیشه علامه مصباح یزدی (ره)

چهل و سومین کرسی مقدماتی همایش برگزار می‌شود