سی و یکمین کرسی مقدماتی همایش در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) برگزار شد

 

در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) با همکاری دبیرخانه همایش این کرسی علمی-ترویجی به زبان عربی با موضوع «أثر الدین علی عملیة إنتاج العلوم إلانسانیة» برگزار شد.

به گزارش دبیرخانه همایش، معاونت پژوهش دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) از مراکز همکار همایش کرسی علمی-ترویجی با محوریت اندیشه حضرت علامه مصباح یزدی (ره) با عنوان «أثر الدین علی عملیة إنتاج العلوم إلانسانیة من منظور العلامة مصباح الیزدی» برگزار کرد. این رویداد علمی، سی و یکمین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» است که به زبان عربی و با ارائه حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضا اسحاقی (عضو گروه علمی دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع)) انجام شد. ناقدان این کرسی حجج‌اسلام آقایان دکتر محمدعلی محیطی اردکان (عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)) و دکتر هاشم ابوخمسین (عضو گروه علمی دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع)) و اداره‌کننده کرسی حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر کمال الحسنی (معاون پژوهش دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع)) بودند. این کرسی در روز سه‌شنبه 20 اردیبهشت‌ماه 1401 (8 شوال 1443) در شهر مقدس قم و در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) و در راستای همکاری این دانشگاه با دبیرخانه همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی از دیدگاه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» صورت گرفت. در این جلسه علمی، ریاست معزز دانشگاه بین المللی آل البیت (ع) و معاونین محترم ایشان و همچنین بسیاری از علاقمندان اندیشه علامه مصباح یزدی (ره) و علوم انسانی اسلامی در مقاطع مختلف دانشگاهی شرکت داشتند.

 

بازنشر: 

خبرها و رویدادهای علمی

معنای زندگی از دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

سی و دومین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.  

نشست علمی در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع): «الدعاء فی فکر العلامة الشیخ مصباح الیزدی (ره)»

دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) در راستای همکاری با دبیرخانه همایش نشستی به زبان عربی با موضوع «الدعاء فی فکر العلامة الشیخ مصباح الیزدی (ره)» برگزار می‌کند.

معنای زندگی از دیدگاه علامه مصباح یزدی

سی و دومین کرسی مقدماتی همایش برگزار می‌شود

سی و یکمین کرسی مقدماتی همایش در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) برگزار شد

در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) با همکاری دبیرخانه همایش این کرسی علمی-ترویجی به زبان عربی با موضوع «أثر الدین علی عملیة إنتاج العلوم إلانسانیة» برگزار شد.

تبیین جامعه‌شناختی امربه‌معروف و نهی از منکر از منظر علامه مصباح یزدی(ره)

بازنشر رویداد علمی: دوازدهمین کرسی مقدماتی همایش  

حق کرامت انسان با تأکید بر دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

بازنشر رویداد علمی: یازدهمین کرسی مقدماتی همایش