مراکز همکار

جمعی از مسئولان اجرایی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» با مسئولان مجمع عالی حکمت اسلامی دیدار کردند.  
1401/03/05
دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) در راستای همکاری با دبیرخانه همایش نشستی به زبان عربی با موضوع «الدعاء فی فکر العلامة الشیخ مصباح الیزدی (ره)» برگزار می‌کند.
1401/02/27
در دانشگاه بین‌المللی آل البیت (ع) با همکاری دبیرخانه همایش این کرسی علمی-ترویجی به زبان عربی با موضوع «أثر الدین علی عملیة إنتاج العلوم إلانسانیة» برگزار شد.
1401/02/20
جلسه جمعی از مسئولان اجرایی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» با مدیرکل صداوسیمای استان قم برگزار شد.  
1401/02/05
جامعة آل البیت العالمیة در راستای همکاری با دبیرخانه همایش با محوریت شرح دعایی از امام سجاد (ع) تألیف شده از علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره) مسابقه کتاب‌خوانی برگزار می‌کند.  
1401/01/27
در جامعة آل البیت العالمیة و در راستای همکاری با دبیرخانه همایش با محوریت اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره) مسابقه علمی پژوهشی برای دانشجویان کارشناسی ارشد برگزار گردید و در مقطع دکتری در حال برگزاری است.
1401/01/22
جامعة آل البیت العالمیة در راستای همکاری با دبیرخانه همایش، با برگزاری نمایشگاه کتاب، آثار علامه مصباح یزدی (ره) با تخفیف 30 عرضه کرده است.  
1400/12/20
جامعة آل البیت العالمیة در راستای همکاری با دبیرخانه همایش نشستی به زبان عربی با موضوع «منهجة العلامة مصباح الیزدی و ابداعاته فی الطرح العقائدی» برگزار می‌کند.  
1400/12/16
جامعة آل البیت العالمیة در راستای همکاری با دبیرخانه همایش با محوریت یکی از آثار علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره) مسابقه کتاب‌خوانی برگزار می‌کند.  
1400/12/11

خبرها و رویدادهای علمی

مدیران صالح در نظام اداری از منظر علامه مصباح یزدی (ره)

بازنشر رویداد علمی: نهمین کرسی مقدماتی همایش

نظام مدیریت اسلامی از منظر حضرت علامه مصباح یزدی (ره)

چهل و یکمین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» برگزار شد.  

نقش اختیار در اسلامی سازی علوم انسانی از نگاه علامه مصباح یزدی (ره)

چهلمین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» برگزار شد.  

نظام مدیریت اسلامی از منظر حضرت علامه مصباح یزدی (ره)

چهل و یکمین کرسی مقدماتی همایش برگزار می‌شود    

نقش اختیار در اسلامی سازی علوم انسانی از نگاه علامه مصباح یزدی (ره)

چهلمین کرسی مقدماتی همایش برگزار می‌شود  

مسئله هست و باید از دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

سی و نهمین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» به زبان انگلیسی برگزار شد.

مسئله هست و باید از دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)

سی و نهمین کرسی مقدماتی همایش (به زبان انگلیسی) برگزار می‌شود  

بررسی مفهوم خودگرایی روان‌شناختی در نگرش علامه مصباح یزدی (ره) و تمایز آن با ادبیات اقتصادی

سی و هشتمین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» برگزار شد.  

نقد نگاه هستی شناختی علم مدرن از منظر علامه مصباح یزدی (ره)

سی و هفتمین کرسی مقدماتی همایش بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)» برگزار شد.

مهلت ارسال مقالات تا پایان مرداد ماه 1401 تمدید شد

آخرین مهلت ارسال مقاله فارسی پایان مردادماه و مقاله عربی و انگلیسی پایان مهرماه 1401 است